b

Szkolenia dedykowane

Oferta szkoleń zamkniętych, dedykowanych skierowana jest przede wszystkim do firm mających potrzebę przeszkolenia większej liczby osób z danego zakresu. Program szkolenia jest szczegółowo konsultowany oraz odpowiednio profilowany na potrzeby Zamawiającego. Szkolenia organizowane są zarówno w siedzibie Zamawiającego jak i w dowolnej innej wskazanej lokalizacji dogodnej dla Klienta.

Szczegółowy program szkolenia jest ustalany z Klientem indywidualnie w zależności od specyficznych wymagań danej branży. Realizację szkolenia poprzedza identyfikacja oraz sformułowanie jego celów, których osiągnięcie weryfikowane jest następnie na etapie ewaluacji.

Szkolenia mają na celu realne nabycie bądź wzbogacenie posiadanych umiejętności praktycznych, wykorzystywanych w codziennej pracy.

Cena szkolenia zamkniętego, dedykowanego obejmuje:

 • identyfikację, sformułowanie celów szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia
 • komplety materiałów szkoleniowych w formie drukowanej
  (oraz wybrane pliki w formie elektronicznej)
 • zapewnienie profesjonalnych przyrządów pomiarowych do celów dydaktycznych
  (wybrane tematy)
 • wydanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w danym zakresie w języku polskim i/lub angielskim
 • możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem prowadzącym
 • ewaluację efektywności szkolenia
 • udostępnienie dodatkowych ćwiczeń i zadań do wykonania po szkoleniu
 • udzielenie wskazówek dotyczących dalszego samokształcenia po zakończeniu kursu
 • udostępnienie loginu i hasła do Bazy wiedzy na stronie www.metremis.pl wspierającej dalsze
 • samodzielne uczenie się: bezpłatny dostęp do wielu materiałów dodatkowych: akty prawne, artykuły,
 • ćwiczenia, skrypty, materiały audiowizualne itp.
 • Istnieje możliwość dokupienia opcji dodatkowych – informacje na zapytanie

 

Korzyści:

 • poprawa efektywności pracy zespołu oraz firmy
 • rozszerzenie zakresu kompetencji i umiejętności pracowników
 • zwiększenie zaangażowania zespołu w wykonywane zadania
 • wzrost identyfikacji z misją i celami firmy
 • poprawa jakości produktów oraz usług dla klientów końcowych
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w firmie
 • zwiększenie motywacji pracowników oraz wzmocnienie prestiżu firmy

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.