Tematy szkoleń

FMEA – Analiza skutków i przyczyn potencjalnych błędów

Zdecydowana większość problemów pojawiających się w procesach ma źródło w słabościach schematów postępowania stosowanych w fazach poprzedzających uruchomienie. Typowy czynnik ludzki w 75% procentach jest wykonawcą błędów wpisanych w projektach. Działania zapobiegawcze oparte na analizie ryzyka, jaką jest FMEA, umożliwiają uniknięcia wielu strat, które wynikają z niepełnego nadzoru nad projektowaniem i przygotowaniem procesów.

Kurs metrologii – czytanie rysunku technicznego i obsługa przyrządów pomiarowych

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowego doboru oraz właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym, a także przekazanie informacji na temat interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za jakość w przedsiębiorstwie.

Metrologia długości i kąta oraz obsługa przyrządów pomiarowych

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji zadań metrologicznych, oraz zaznajomienie z regułami i technikami pomiarowymi. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą kwalifikacje w zakresie właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym w pracy zawodowej oraz zapisywania wyników i interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie porusza m.in. zagadnienia metrologii ogólnej i analizy błędów pomiarowych jak również metod prowadzenia pomiarów geometrii czy wzorcowania.

MSA – Analiza systemu pomiarowego wg AIAG wyd. 4

Celem szkolenia jest przygotować uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych Zmienność jest nieodłącznym atrybutem procesów pomiarowych i kontrolnych. Jej objawami są niepewność wyników oceny parametrów procesu i jego wyrobów, a w konsekwencji błędy w ocenie i straty. Ograniczanie niepewności wymaga „wsłuchania się” w zmienność. Umożliwiają to narzędzia MSA. Dzięki nim możliwe jest podejmowanie decyzji na podstawie faktów.

Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, a normy z rodziny ISO 9001 i ISO 17025

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami kalibracji przyrządów pomiarowych oraz opracowywania dokumentacji towarzyszącej. Prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Przedmiotem szkolenia „Planowanie i harmonogramowanie produkcji” jest wdrożenie do stosowania modelu MRPII w zintegrowanym planowaniu w organizacjach produkcyjnych. Ponadto, szkolenie wdraża do stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania w obszarze wykorzystania zasobów produkcyjnych, wywodzących się z „lean manufacturing” i TOC (Theory of Constraints) – takich jak analiza „bottlenecks” procesów, standaryzacja i wyrównywanie operacji, mapowanie strumienia wartości VSM i analiza marnotrawstwa. Szkolenie wdraża również do stosowania skutecznych technik harmonogramowania (liniowego – w oparciu o diagram Gantta i sieciowego – z wykorzystaniem techniki CPM/PERT) oraz rozwiązywania problemów jak diagram Pareto i analiza ABC, diagram „cause&effect” Ishikawy, FMEA (Failure Mode Effects Analysis) czy technika A3.

SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem w teorii i praktyce

Podczas szklenia omówione zostaną podstawy oraz kluczowe elementy statystycznego sterowania procesem kompleksowo zaznajamiając uczestników z prawidłowymi zasadami wykorzystania metod SPC w praktyce. Omówione zostaną narzędzia wspomagające mające na celu monitorowanie zmian w procesie oraz zbieranie podstawowych danych. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces oraz ukazanie zastosowania metod i narzędzi SPC w codziennej pracy.

SPC2 – Statystyczne Sterowanie Procesem w teorii i praktyce

Podczas szklenia omówione zostaną podstawy oraz kluczowe elementy statystycznego sterowania procesem kompleksowo zaznajamiając uczestników z prawidłowymi zasadami wykorzystania metod SPC w praktyce. Omówione zostaną narzędzia wspomagające mające na celu monitorowanie zmian w procesie oraz zbieranie podstawowych danych. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces oraz ukazanie zastosowania metod i narzędzi SPC w codziennej pracy.

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T – teoria w praktyce

Szkolenie przedstawia zasady tolerowania i wymiarowania geometrycznego (GD&T) zgodnie z amerykańskim standardem ASME. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat właściwej interpretacji rysunków technicznych i innej dokumentacji technicznej oraz zaznajomienie z system symboli, znaków, zasad oraz definicji GD&T. Szkolenie omawia m.in. zagadnienia tolerancji kształtu, kierunku, położenia, bicia, a także praktyczne sposoby pomiarów wymagań geometrycznych. Forma prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.

Wymiarowanie, tolerowanie, interpretacja rysunków technicznych wg ISO w przemyśle motoryzacyjnym

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do tworzenia procedur pomiarowych oraz bezbłędnego interpretowania tolerancji wymiarowych i geometrycznych zawartych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm ISO. Uczestnicy będą przyswajać wiedzę niezbędną do definiowania wymagań geometrycznych ułatwiających produkcję oraz redukcję kosztów.

Wzorcowanie, kalibracja przyrządów pomiarowych – warsztaty praktyczne

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych oraz opracowania dokumentacji technicznej związanej ze wzorcowaniem przyrządów pomiarowych długości i kąta oraz geometrii. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z szacowaniem niepewności pomiarowej oraz zgłębią zagadnienia praktyczne procedur i sposobu wzorcowania. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.