Kadra i jakość usług

Kadra szkoleniowa odpowiedzialna za merytoryczną jakość usług to:

 • Trenerzy posiadający specjalistyczne wykształcenie, praktykę zawodową i wyjątkową osobowość
 • Doświadczeni i doceniani w branży praktycy (ponad 400 dni szkoleniowych)
 • Stale podnoszący własne kompetencje pasjonaci
 • Charyzmatyczni mówcy
 • Czujni moderatorzy merytorycznych dyskusji
 • Eksperci stosujący zróżnicowane metody szkoleniowe adekwatne do tematu i potencjału grupy

Jakość oferowanych usług jest stale podnoszona w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Firma brała czynny udział w realizacji projektów szkoleniowych dla czołowych firm branży motoryzacyjnej i nie tylko, co pozwoliło wypracować właściwy model działań adekwatny do specyfiki i wymagań rynku.

Metremis zapewnia:

 • Programy dostosowane do specyfiki danej branży
 • Profesjonalne zaplecze przyrządów pomiarowych udostępniane w celach dydaktycznych
 • Szkolenia wykorzystujące różnorodne metody nauczania, angażujące uczestników
 • Realizację usług, poprzedzoną badaniem potrzeb szkoleniowych
  – ankiety, wywiady, rozpoznanie
 • Stosowanie właściwych metod oceny efektów szkolenia
  – testy wiedzy i umiejętności
 • Prowadzenie bieżącej ewaluacji realizowanych przedsięwzięć
 • Rzetelne zarządzanie informacją, terminowość i sprawną organizację szkoleń

Ponadto…

Metremis umożliwia utrwalenie efektów uczenia się poprzez:

 • udostępnienie dodatkowych ćwiczeń i zadań do wykonania po szkoleniu
 • udzielenie wskazówek dotyczących dalszego samokształcenia po zakończeniu kursu
 • udostępnienie loginu i hasła do Bazy wiedzy na stronie www.metremis.pl wspierającej dalsze samodzielne uczenie się
  – bezpłatny dostęp do wielu materiałów dodatkowych: akty prawne, artykuły, ćwiczenia, skrypty, materiały audiowizualne itp.

Dane kontaktowe

Kadra szkoleniowa z ponad 20 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie metrologii

Ponad 500 przeszkolonych uczestników

Więcej niż 1120 godzin zrealizowanych szkoleń

Ponad 10 lat doświadczenia w organizowaniu szkoleń specjalistycznych dla firm

100% zadowolonych klientów

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.