Wzorcowanie, kalibracja przyrządów pomiarowych – warsztaty praktyczne

Opis, cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych oraz opracowania dokumentacji technicznej związanej ze wzorcowaniem przyrządów pomiarowych długości i kąta oraz geometrii. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z szacowaniem niepewności pomiarowej oraz zgłębią zagadnienia praktyczne procedur i sposobu wzorcowania. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu najwyższej klasy, co bezpośrednio przekłada się na efektywność przyswajania praktycznej wiedzy.

Adresaci:

 • Kadra techniczna, inżynierowie jakości, metrolodzy
 • Kontrolerzy jakości
 • Pracownicy działu jakości i laboratoriów pomiarowych
 • Technicy zatrudnieni w produkcji
 • Pracownicy biur projektowych, działu konstrukcji i rozwoju
 • Nauczyciele zawodu

Forma prowadzenia zajęć:

Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja, test teoretyczno-praktyczny sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Korzyści, efekt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie:
  • samodzielnej kontroli wyposażenia pomiarowego do pomiaru długości i kąta
  • poprawnej kalibracji i konserwacji przyrządów pomiarowych
  • opracowywania własnych instrukcji wzorcowań

Trener

Specjalista metrolog, posiadający wykształcenie kierunkowe, współpracujący z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym, Audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni trener konsultant realizujący projekty szkoleniowe m.in.: dla takich marek jak Volkswagen czy Electrolux. Na co dzień zajmujący się metrologią w procesach produkcyjnych oraz wzorcowaniem i pomiarami wielkości fizycznych, a także opracowywaniem
i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań. Doceniany w branży ekspert, doświadczony trener (ponad 400 dni szkoleniowych) stawiający na wysoką wartość merytoryczną i praktyczne podejście do tematu.

Cena:

 • 1340,00 zł netto + 23% VAT = 1648,20 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1540,00 zł netto + 23% VAT = 1894,20 zł brutto

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 6x, obiad 3x (w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie)
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo, pokój: jednoosobowy 110zł/os./dobę, dwuosobowy 70zł/os./dobę
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Terminologia pojęć metrologicznych
  – omówienie podstawowych terminów z zakresu metrologii i zarządzania wyposażeniem pomiarowym
  – terminy i pojęcia obejmujące pełny zakres metrologii i zarządzania jakością w odniesieniu do wszystkich obowiązujących norm w tym zakresie jak również opisujące podstawowe cechy metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania.
 • Podstawy wyrażania wyników pomiarów, obliczania błędów oraz wyznaczania niepewności
  – przedstawienie znaczenia spójności pomiarowej w procesie wzorcowania jak również zasad
 • wyrażania wyników pomiaru wraz z obliczaniem błędów i wyznaczaniem niepewności pomiaru

Dzień drugi:

 • Wymagania dotyczące pomieszczeń, personelu, doboru wzorców.
  – podstawy organizacji pomieszczeń do kalibracji i doboru wyposażenia pomiarowego do zadań
 • Przyrządy pomiarowe a procedury wzorcowań
 • Zasady wykonywania pomiarów długości i kąta oraz odchyłek kształtu
 • Zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych

Dzień trzeci:

 • Metody kalibracji przyrządów pomiarowych
  – Omówienie metod kalibracji przyrządów wybranych przez uczestników
 • Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych – teoria i praktyka, ćwiczenia
 • Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych – teoria i praktyka, ćwiczenia
 • Wzorcowanie przyrządów czujnikowych – teoria i praktyka, ćwiczenia
 • Kalibracja przyrządów wybranych przez uczestników, ćwiczenia oraz dyskusja

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.