Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T – teoria w praktyce

Opis, cel szkolenia:

Szkolenie przedstawia zasady tolerowania i wymiarowania geometrycznego (GD&T) zgodnie z amerykańskim standardem ASME. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat właściwej interpretacji rysunków technicznych i innej dokumentacji technicznej oraz zaznajomienie z system symboli, znaków, zasad oraz definicji GD&T. Szkolenie omawia m.in. zagadnienia tolerancji kształtu, kierunku, położenia, bicia, a także praktyczne sposoby pomiarów wymagań geometrycznych.

Adresaci

 • Kadra techniczna, inżynierowie jakości, metrolodzy
 • Pracownicy biur projektowych, działu konstrukcji i rozwoju
 • Kontrolerzy jakości
 • Pracownicy działu jakości i laboratoriów pomiarowych

Forma prowadzenia zajęć

prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test.

Korzyści

 • Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowej interpretacji dokumentacji oraz rysunków technicznych,różnic w oznaczeniach norm ASME, ISO
 • Możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do eliminowania częstych błędów konstrukcyjnych
 • Przekazanie wiedzy w zakresie zasad tolerowania geometrycznego zgodne z wymaganiami norm amerykańskich (ASME), europejskich (ISO).

Trener

Szkolenie prowadzi specjalista, metrolog posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji złożonych sesji wdrożeniowo-szkoleniowych dla przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko. Kierownik Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej. Ceniony w środowisku trener stawiający na wysoką wartość merytoryczną i praktyczne podejście do tematu.

Cena:

 • 1190,00 zł netto + 23% VAT = 1463,70 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1390,00 zł netto + 23% VAT = 1709,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo- pokój 1 doba: jednoosobowy 110zł/os., dwuosobowy 70zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy (teoria i interpretacja):

1. Wykaz ważniejszych norm związanych z tematyką GD&T
2. Wprowadzenie do systemu GD&T
2.1. Koncepcja wymiarowania i tolerowania geometrycznego
2.2. Terminologia z zakresu wymiarowania i tolerowania geometrycznego
2.3. Symbole tolerowania geometrycznego
2.4. Podstawowe zasady stosowane w wymiarowaniu i tolerowaniu
3. Bazy pomiarowe
4. Tolerancje kształtu – interpretacja wymagań
4.1. Tolerancje prostoliniowości
4.2. Tolerancje płaskości
4.3. Tolerancje okrągłości
4.4. Tolerancje walcowości
4.5. Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu
4.6. Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni
5. Tolerancje kierunku – interpretacja wymagań
5.1. Tolerancje nachylenia
5.2. Tolerancje prostopadłości
5.3. Tolerancje równoległości
6. Tolerancje położenia – interpretacja wymagań
6.1. Tolerancje pozycji
6.2. Tolerancje współosiowości
6.3. Tolerancje symetrii
7. Tolerancje bicia – interpretacja wymagań
7.1. Tolerancje bicia promieniowego
7.2. Tolerancje bicia całkowitego

Dzień drugi (praktyka i zastosowanie):

8. Wymagania dodatkowe w tolerowaniu geometrycznym
8.1. Zewnętrzne pole tolerancji
8.2. Tolerowanie stanu swobodnego
8.3. Tolerowanie wymagań SPC
9. System GPS a GD&T teoria i praktyka w zastosowaniach przemysłowych
10. Praktyczne sposoby pomiarów wymagań geometrycznych
10.1. Metody sprawdzianowe – sprawdziany i zespoły sprawdzianów
10.2. Metody uniwersalne – systemy pomiarowe optyczne i stykowe
10.3. Metody współrzędnościowe – maszyny pomiarowe 3D
11. Cyfrowe definiowanie wymagań GD&T w modelach CAD/CAM
12. Praca z dokumentacją klienta
13. Ćwiczenia
14. Wytyczne normalizacyjne (Przegląd Norm źródłowych)
14.1. Wykaz norm standardu ANSI/ASME związanych z systemem GD&T
14.2. Wykaz norm standardu ISO związanych z systemem GPS

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.