@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMT4iLCJhZnRlciI6IjwvaDE+In19@

Opis, cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak również będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami kalibracji przyrządów pomiarowych oraz opracowywania dokumentacji towarzyszącej. Prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Adresaci

 • Specjaliści odpowiedzialni za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
 • Pracownicy działu jakości, rozwoju i laboratoriów pomiarowych
 • Kadra techniczna, konstruktorzy, inżynierowie jakości
 • Osoby zainteresowane tematyką

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacja, ćwiczenia, dyskusja, test sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Korzyści

 • Uzyskanie wiedzy praktycznej na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym
 • Poznanie obowiązujących w tym zakresie przepisów
 • Uzyskanie informacji na temat wymagań stawianym laboratoriom pomiarowym
 • Uzyskanie wiedzy z zakresu kalibracji przyrządów pomiarowych oraz dokumentowania

Trener

Specjalista metrolog, posiadający wykształcenie kierunkowe, współpracujący z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym, audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni trener konsultant realizujący projekty szkoleniowe m.in.: dla takich marek jak Volkswagen czy Electrolux. Na co dzień zajmujący się metrologią w procesach produkcyjnych oraz wzorcowaniem i pomiarami wielkości fizycznych, a także opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań.

Cena:

 • 1190,00 zł netto + 23% VAT = 1463,70 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1290,00 zł netto + 23% VAT = 1586,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo – pokój 1 doba: jednoosobowy 150zł/os., dwuosobowy 100zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Przedstawienie i omówienie norm z rodziny ISO 9001 oraz ISO 17025
 • Terminologia
 • Metrologia prawna (ustawa „Prawo o miarach” z 2001r. na tle wcześniejszych)
 • Organizacja administracji miar w Polsce i świecie oraz laboratoriów akredytowanych (działalność GUM i PCA, przekazywanie jednostek miar, działalność akredytowanych laboratoriów pomiarowych)
 • Wymagania systemów jakości w zakresie nadzoru
 • Wymagania dla funkcji metrologicznej w nowoczesnej organizacji
 • Narzędzia do optymalnego nadzoru i zarządzania wyposażeniem kontrolno–pomiarowym
  (systemy pracy, procedury, matryce, wspomagające systemy komputerowe)

Dzień drugi:

 • Organizacja laboratoriów pomiarowych na podstawie systemu jakości w laboratoriach badawczych i pomiarowych wg normy ISO 17025
 • Omówienie wymagań środowiskowych
 • Prezentacja szacowania niepewności pomiarów
 • Przedstawienie i szczegółowe omówienie procedur nadzoru, postępowania z wyposażeniem pomiarowym
 • Planowanie wzorcowań, sprawdzeń i kalibracji – częstotliwość realizowania potwierdzeń metrologicznych
 • Metody kalibracji wybranych grup wyposażenia pomiarowego
  ćwiczenia
 • Zapisy dokumentacji technicznej dotyczące wyposażenia
  (świadectwa wzorcowań, zapisy sprawdzeń) – ćwiczenia
 • Pytania, dyskusja i podsumowanie

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.