MSA – Analiza systemu pomiarowego wg AIAG wyd. 4

Opis, cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotować uczestników do przeprowadzania analiz MSA własnych systemów pomiarowych Zmienność jest nieodłącznym atrybutem procesów pomiarowych i kontrolnych. Jej objawami są niepewność wyników oceny parametrów procesu i jego wyrobów, a w konsekwencji błędy w ocenie i straty. Ograniczanie niepewności wymaga „wsłuchania się” w zmienność. Umożliwiają to narzędzia MSA. Dzięki nim możliwe jest podejmowanie decyzji na podstawie faktów.

Adresaci

 • Specjaliści odpowiedzialni za nadzór nad systemami pomiarowymi
 • Osoby wyznaczone do wykonywania analiz MSA
 • Właściciele procesów
 • Osoby zainteresowane tematyką

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacja interaktywna, ćwiczenia symulacyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, dyskusja, test kontrolny sprawdzający i utrwalający nabytą wiedzę.

Korzyści

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące:

 • wiadomości nt
  • schematy przeprowadzania analiz systemów pomiarowych
  • zasady wykorzystania metod statystycznych w analizie MSA
  • narzędzia wykorzystywane w analizie MSA
 • umiejętności
  • weryfikowania zgodności systemów z wymaganiami
  • identyfikowania niezgodności systemów z wymaganiami
  • określanie przesłanek do działań eliminujących niezgodności

Trener

Ekspert w dziedzinie rozwoju systemów zarządzania jakością oraz narzędzi jakościowych stosowanych w przemyśle produkcyjnym. Autor książek i publikacji naukowych poświęconych jakości oraz zarządzaniu produkcją. Doświadczony trener, konsultant posiadający doświadczenie praktyczne nabyte podczas pracy m.in. dla takich firm jak: Volkswagen, Piwet, Kongsberg, Sews, TRW i innych.

Cena:

 • 1190,00 zł netto + 23% VAT = 1463,70 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1390,00 zł netto + 23% VAT = 1709,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo- pokój 1 doba: jednoosobowy 110zł/os., dwuosobowy 70zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Analiza systemu pomiarowego (cecha mierzalna)
 • Cel: analiza i ocena systemu badającego cechy mierzalne
 • Zmienność w systemie pomiarowym (cecha liczbowa), miary i struktura zmienności;
 • Szacowanie powtarzalności i odtwarzalności;
 • Charakterystyki obciążenia: istotność, liniowość; przypadek pomiarów nieniszczących i niszczących;
 • Ćwiczenia symulacyjne.

Dzień drugi

 • Analiza sprawdzianu (cecha alternatywna)
 • Cel: analiza i ocena systemu badającego cechy alternatywne
 • Zmienność w systemie do badania cech alternatywnych;
 • Szacowanie powtarzalności, odtwarzalności i obciążenia w przypadku istnienia alternatywnego systemu mierzącego cechę;
 • Krzywa charakterystyczna przyrządu;
 • Szacowanie parametrów badania wykonywanego za pomocą sprawdzianu;
 • Ćwiczenia symulacyjne.

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.