@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMT4iLCJhZnRlciI6IjwvaDE+In19@

Opis, cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie uczestników do prawidłowej realizacji zadań metrologicznych, oraz zaznajomienie z regułami i technikami pomiarowymi. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą kwalifikacje w zakresie właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym w pracy zawodowej oraz zapisywania wyników i interpretacji wymagań podanych w dokumentacji technicznej zgodnie z aktualnymi normami. Szkolenie porusza m.in. zagadnienia metrologii ogólnej i analizy błędów pomiarowych jak również metod prowadzenia pomiarów geometrii czy wzorcowania.

Adresaci

 • Kadra techniczna, metrolodzy
 • Kandydaci do pracy na stanowiskach związanych z pomiarami długości i kąta
 • Pracownicy działu jakości i laboratoriów pomiarowych
 • Kadra produkcyjna

Forma prowadzenia zajęć

Prezentacja, ćwiczenia, zajęcia teoretyczno-praktyczne sprawdzające i utrwalające nabytą wiedzę, dyskusja.

Korzyści

 • Przekazanie wiedzy z zakresu wymagań dotyczących pomieszczeń, personelu, doboru wzorców
 • Przedstawienie narzędzi nadzoru i zarządzania wyposażeniem kontrolno–pomiarowym
 • Możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do eliminowania częstych błędów pomiarowych
 • Przekazanie wiedzy w zakresie zasad i metod wykonywania precyzyjnych pomiarów

Trener

Specjalista metrolog, posiadający wykształcenie kierunkowe, współpracujący z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym, audytor systemu zarządzania jakością, wieloletni trener konsultant realizujący projekty szkoleniowe m.in.: dla takich marek jak Volkswagen czy Electrolux. Na co dzień zajmujący się metrologią w procesach produkcyjnych oraz wzorcowaniem i pomiarami wielkości fizycznych, a także opracowywaniem i wdrażaniem dokumentacji, instrukcji sprawdzeń i wzorcowań.

Cena:

 • 1650,00 zł netto + 23% VAT = 2029,50 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1890,00 zł netto + 23% VAT = 2324,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo – pokój 1 doba: jednoosobowy 150zł/os., dwuosobowy 100zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy

 • Terminologia pojęć metrologicznych
  – omówienie podstawowych terminów z zakresu metrologii i zarządzania wyposażeniem pomiarowym
  – terminy i pojęcia obejmujące pełny zakres metrologii i zarządzania jakością w odniesieniu do obowiązujących norm w tym zakresie jak również opisujące podstawowe cechy metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • Wymagania dotyczące pomieszczeń, personelu, doboru wzorców
  – podstawy organizacji pomieszczeń do kalibracji i doboru wyposażenia pomiarowego do zadań
 • Narzędzia do optymalnego nadzoru i zarządzania wyposażeniem kontrolno–pomiarowym
  (systemy pracy, procedury, matryce, wspomagające systemy komputerowe)
 • Dokładność i precyzja pomiarów
 • Podstawy wyrażania wyników pomiarów, obliczania błędów oraz wyznaczania niepewności
  – przedstawienie znaczenia spójności pomiarowej w procesie wzorcowania jak również zasad wyrażania wyników pomiaru wraz z obliczaniem błędów i wyznaczaniem niepewności pomiaru

 

Dzień drugi

 • Przedstawienie możliwości pomiarowych podstawowych przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta (suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, sprawdziany)
 • Zasady i metody wykonywania pomiarów długości i kąta oraz odchyłek kształtu i położenia
 • Klasyfikacja i podstawowe charakterystyki metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • Przygotowanie do pomiarów, dobór technik i narzędzi pomiarowych, zapisywanie wyników
 • Obsługa i wykonywanie pomiarów: suwmiarki, przyrządy mikrometryczne, czujniki pomiarowe, przyrządy do pomiaru kąta, wzorce długości
 • Prowadzenie pomiarów (sposób ustalania punktów pomiarowych na detalu oraz ustawianie i mocowanie przedmiotów mierzonych w trakcie pomiarów)
 • Ćwiczenia praktyczne z realizacji pomiarów

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.