FMEA – Analiza skutków i przyczyn potencjalnych błędów

Opis, cel szkolenia:

FMEA – Analiza rodzajów i skutków potencjalnych niezgodności wg AIAG wyd 4 r. 2008

Cel szkolenia: Przygotować uczestników do przeprowadzania analiz FMEA własnych procesów

Zdecydowana większość problemów pojawiających się w procesach ma źródło w słabościach schematów postępowania stosowanych  w fazach poprzedzających uruchomienie. Typowy czynnik ludzki w 75% procentach jest wykonawcą błędów wpisanych w projektach. Działania zapobiegawcze oparte na analizie ryzyka, jaką jest FMEA, umożliwiają uniknięcia wielu strat, które wynikają z niepełnego nadzoru nad projektowaniem i  przygotowaniem procesów.

Adresaci

 • specjaliści odpowiedzialne za projektowanie wyrobów i technologii oraz za wdrożenia procesów,
 • osoby przewidziane do udziału w analizach FMEA,
 • specjaliści odpowiedzialni za przeprowadzanie analizy ryzyka, za organizowanie działań zapobiegawczych,
 • właściciele procesów

Forma prowadzenia zajęć

Wykład, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia warsztatowe.

Opis efektów uczestnictwa w szkoleniu

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące:

 • wiadomości nt.:
  • schemat postępowania przy analizie FMEA
  • zasady oceny ryzyka
  • narzędzia wykorzystywane podczas analizy
 • umiejętności
  • identyfikowanie zagrożeń
  • analizowanie poziomu ryzyka zagrożeń
  • określanie przesłanek do działań ograniczających ryzyko

Trener

Ekspert w dziedzinie rozwoju systemów zarządzania jakością oraz narzędzi jakościowych stosowanych w przemyśle produkcyjnym. Autor książek i publikacji naukowych poświęconych jakości oraz zarządzaniu produkcją. Doświadczony trener, konsultant posiadający doświadczenie praktyczne nabyte podczas pracy m.in. dla takich firm jak: Volkswagen, Piwet, Kongsberg, Sews, TRW i innych.

Cena:

 • 1190,00 zł netto + 23% VAT = 1463,70 zł brutto (przy zgłoszeniu minimum 2 osób)
 • 1390,00 zł netto + 23% VAT = 1709,70 zł brutto (cena podstawowa)

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu, możliwość konsultacji z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia (j.polski i/lub j.angielski)
 • serwis kawowy 4x, obiad 2x, w opcji z noclegiem: kolacja, śniadanie
 • gwarancję najlepszej ceny oraz jakości
 • nocleg płatny dodatkowo- pokój 1 doba: jednoosobowy 110zł/os., dwuosobowy 70zł/os
 • odroczony termin płatności: 14 dni po zakończeniu szkolenia

Program szkolenia

Dzień pierwszy

Wprowadzenie do analizy FMEA

Cel: przedstawić istotę i podstawowe zasady przeprowadzania analizy FMEA

 • Przesłanki, istota, specyfika i znaczenie analizy ryzyka.
 • Przebieg analizy;
 • Podstawowe pojęcia: potencjalna niezgodność, przyczyna i skutek, środki kontrolne, liczby priorytetowe;
 • Kryteria reagowania i sposób reagowania;
 • Zespół FMEA,
 • Skład i zadania zespołu,
 • Związki z innymi metodami,
 • Wykorzystanie komputerów;
 • Narzędzia analizy: arkusz FMEA, tabela liczb priorytetowych; diagramy blokowe, diagram drzewa przyczyn, diagram Pareto, burza mózgów;
 • Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zasad analizy i prawidłowe przeprowadzanie analizy

Dzień drugI

Ćwiczebna analiza procesu/projektu

Cel: zapoznać uczestników z przebiegiem analizy procesu lub projektu, umożliwić praktyczne przećwiczenie przebiegu na przykładzie wziętym z praktyki firmy.

 • Określenie przedmiotu analizy,
 • Omówienie zasad dotyczących analizy i trybu prac,
 • Przydział zadań,
 • Praca w zespołach,
 • Prezentacja i dyskusja wyników.

Zapytanie o szczegóły szkolenia


Polityka prywatności

Rezerwacja

Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu - zamówienie
Dane uczestników szkolenia

Dane do wystawienia fakturyDane zgłaszającego* Zgoda wymagana w celu realizacji usługi.

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres biuro@metremis.pl
2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest traktowane jako dowód zawarcia umowy oraz zobowiązanie do zapłaty należności po otrzymaniu faktury.
3. Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi, a opłata jeśli została dokona zostanie w całości zwrócona. Rezygnacja w terminie krótszym niż 14 dni spowoduje obciążenie uczestników kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% wartości szkolenia, a opłata jeżeli została dokonana będzie zwracana w 50 %, jednocześnie rezygnacja w przeddzień lub w dniu rozpoczęcia się szkolenia oznacza, iż uczestnikom nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty jeśli została ona dokonana, a uczestnicy, którzy nie dokonali płatności zostaną obciążeni pełną kwotą uczestnictwa w szkoleniu (100%). Nieobecność w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją w dniu rozpoczęcia się szkolenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora wszystkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone (100%) lub na wniosek Zamawiającego przeniesione na poczet kolejnego szkolenia.
5. Wszystkie szkolenia otwarte, ogólnopolskie organizowane przez firmę Metremis są objęte programem Gwarancja najlepszej ceny oraz jakości - szczegóły w Regulaminie.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.